แพ็คเกจแต่งงาน

Last updated: 2016-08-14  | 

 
  แพ็คเกจแต่งงาน 11,900 บาท
 
  ถ่ายภาพด้วยระบบดิจิตอล  จำนวน 80 Actions
  ให้ File ถ่ายภาพทั้งหมด      
  เลือกรูปขยาย ขนาด 16x20 นิ้ว พร้อมกรอบหลุยส์  จำนวน 1 กรอบ
  ชุดใส่ถ่ายภาพ สำหรับเจ้าสาว จำนวน 2 ชุด
  ชุดใส่ถ่ายภาพ สำหรับเจ้าบ่าว จำนวน 2 ชุด
  แต่งหน้า ทำผม ในวันถ่ายภาพตามสไตล์ ชุดที่เลือกใส่      
           
  วันงานจริง
  ชุดเจ้าสาว (ชุดไทย) พร้อมเครื่องประดับ จำนวน 1 ชุด
  ชุดเจ้าบ่าว (ชุดไทย) จำนวน 1 ชุด
           
 
 
  แพ็คเกจแต่งงาน 17,900 บาท
 
  ถ่ายภาพด้วยระบบดิจิตอล  จำนวน 120 Actions
  ให้ File ถ่ายภาพทั้งหมด      
  เลือกรูปขยาย ขนาด 20x24 นิ้ว พร้อมกรอบหลุยส์  จำนวน 1 กรอบ
  อัลบั้ม  ขนาด 5 x 7 นิ้ว 1 เล่ม จำนวน 22 ภาพ
  ชุดใส่ถ่ายภาพ สำหรับเจ้าสาว จำนวน 2+1 ชุด
  ชุดใส่ถ่ายภาพ สำหรับเจ้าบ่าว จำนวน 2+1 ชุด
  แต่งหน้า ทำผม ในวันถ่ายภาพตามสไตล์ ชุดที่เลือกใส่      
           
  วันงานจริง
  ชุดเจ้าสาว  (ชุดไทย) พร้อมเครื่องประดับ จำนวน 1 ชุด
  ชุดเจ้าบ่าว (ชุดไทย) จำนวน 1 ชุด
           
            
 
 
  แพ็คเกจแต่งงาน 19,900 บาท
 
  ถ่ายภาพด้วยระบบดิจิตอล  จำนวน 140 Actions
  ให้ File ถ่ายภาพทั้งหมด      
  เลือกรูปขยาย ขนาด 20x24 นิ้ว พร้อมกรอบหลยส์  จำนวน 1 กรอบ
  อัลบั้ม  ขนาด 8 x 10 นิ้ว 1 เล่ม จำนวน 22 ภาพ
  ชุดใส่ถ่ายภาพ สำหรับเจ้าสาว จำนวน 2+1 ชุด
  ชุดใส่ถ่ายภาพ สำหรับเจ้าบ่าว จำนวน 2+1 ชุด
  แต่งหน้า ทำผม ในวันถ่ายภาพตามสไตล์ ชุดที่เลือกใส่      
           
  วันงานจริง
  ชุดเจ้าสาว สำหรับใช้วันงาน พร้อมเครื่องประดับ จำนวน 1 ชุด
  ชุดเจ้าบ่าว สำหรับใช้วันงาน จำนวน 1 ชุด
           
           
 
 
 
  แพ็คเกจแต่งงาน 22,900 บาท
 
  ถ่ายภาพด้วยระบบดิจิตอล ไม่จำกัดจำนวน      
  ให้ File ถ่ายภาพทั้งหมด      
  เลือกรูปขยาย ขนาด 20x24 นิ้ว พร้อมกรอบหลยส์  จำนวน 1 กรอบ
  อัลบั้ม LCD ขนาด 8 x 12 นิ้ว 1 เล่ม จำนวน 30 ภาพ
  ชุดใส่ถ่ายภาพ สำหรับเจ้าสาว จำนวน 3+1 ชุด
  ชุดใส่ถ่ายภาพ สำหรับเจ้าบ่่าว จำนวน 3+1 ชุด
  แต่งหน้า ทำผม ในวันถ่ายภาพตามสไตล์ ชุดที่เลือกใส่      
           
  วันงานจริง
  ชุดเจ้าสาว สำหรับใช้วันงาน พร้อมเครื่องประดับ จำนวน 2 ชุด
  ชุดเจ้าบ่าว สำหรับใช้วันงาน จำนวน 2 ชุด
           
         

 
 
 
  แพ็คเกจแต่งงาน 28,900 บาท
 
  ถ่ายภาพด้วยระบบดิจิตอล ไม่จำกัดจำนวน      
  ให้ File ถ่ายภาพทั้งหมด      
  เลือกรูปขยาย ขนาด 20x30 นิ้ว พร้อมกรอบหลุยส์  จำนวน 1 กรอบ
  อัลบั้ม LCD ขนาด 10 x 12 นิ้ว 1 เล่ม จำนวน 35 ภาพ
  ชุดใส่ถ่ายภาพ สำหรับเจ้าสาว จำนวน 3+1 ชุด
  ชุดใส่ถ่ายภาพ สำหรับเจ้าบ่่าว จำนวน 3+1 ชุด
  แต่งหน้า ทำผม ในวันถ่ายภาพตามสไตล์ ชุดที่เลือกใส่      
           
  วันงานจริง
  ชุดเจ้าสาว สำหรับใช้วันงาน พร้อมเครื่องประดับ  จำนวน 2 ชุด
  ชุดเจ้าบ่าว สำหรับใช้วันงาน จำนวน 2 ชุด
  แต่งหน้า ทำผม เจ้าบ่าว-เจ้าสาว ในสถานที่ จำนวน 1 เวลา
           
           

 
 
 
  แพ็คเกจแต่งงาน 31,900 บาท
 
  ถ่ายภาพด้วยระบบดิจิตอล ไม่จำกัดจำนวน      
  ให้ File ถ่ายภาพทั้งหมด      
  เลือกรูปขยาย ขนาด 24x30 นิ้ว พร้อมกรอบหลยส์  จำนวน 1 กรอบ
  เลือกรูปขยาย ขนาด 20x30 นิ้ว  จำนวน 1 ภาพ
  อัลบั้ม LCD ขนาด 12 x 15 นิ้ว 1 เล่ม จำนวน 40 ภาพ
  ชุดใส่ถ่ายภาพ สำหรับเจ้าสาว จำนวน 3+1 ชุด
  ชุดใส่ถ่ายภาพ สำหรับเจ้าบ่าว จำนวน 3+1 ชุด
  แต่งหน้า ทำผม ในวันถ่ายภาพตามสไตล์ ชุดที่เลือกใส่      
           
  วันงานจริง
  ชุดเจ้าสาว สำหรับใช้วันงาน  จำนวน 2 ชุด
  ชุดเจ้าบ่าว สำหรับใช้วันงาน จำนวน 2 ชุด
  แต่งหน้า ทำผม เจ้าบ่าว-เจ้าสาว ในสตูดิโอ จำนวน 1 เวลา
  การ์ดเชิญแบบมีรูป จำนวน 300 ใบ
           
           
           
 
 
 
  แพ็คเกจแต่งงาน 38,000 บาท
 
  ถ่ายภาพด้วยระบบดิจิตอล ไม่จำกัดจำนวน      
  ให้ File ถ่ายภาพทั้งหมด      
  เลือกรูปขยาย ขนาด 24x30 นิ้ว พร้อมกรอบหลยส์  จำนวน 1 กรอบ
  เลือกรูปขยาย ขนาด 20x24 นิ้ว พร้อมกรอบหลุยส์ จำนวน 1 กรอบ
  อัลบั้ม LCD ขนาด 12 x 15 นิ้ว 1 เล่ม จำนวน 40 ภาพ
  เลือกรูปลงอัลบั้ม ขนาด 4 x 6 นิ้ว ( ภาพซ้ำ กับอัลบัมlcd ) จำนวน 22 ภาพ
  ชุดใส่ถ่ายภาพ สำหรับเจ้าสาว จำนวน 3+2 ชุด
  ชุดใส่ถ่ายภาพ สำหรับเจ้าบ่าว จำนวน 3+2 ชุด
  แต่งหน้า ทำผม ในวันถ่ายภาพตามสไตล์ ชุดที่เลือกใส่      
           
  วันงานจริง
  ชุดเจ้าสาว สำหรับใช้วันงาน พร้อมเครื่องประดับ จำนวน 2 ชุด
  ชุดเจ้าบ่าว สำหรับใช้วันงาน จำนวน 2 ชุด
  แต่งหน้า ทำผม เจ้าบ่าว-เจ้าสาว สตูดิโอ จำนวน 1 เวลา
  ถ่ายภาพนิ่งวันงาน ( พร้อมไฟ หน้าซุ้ม ) จำนวน 1 เวลา
           
           
           


 
 
 
  แพ็คเกจแต่งงาน 51,900 บาท
 
  ถ่ายภาพด้วยระบบดิจิตอล ไม่จำกัดจำนวน      
  ให้ File ถ่ายภาพทั้งหมด      
  เลือกรูปขยาย ขนาด 24x30 นิ้ว พร้อมกรอบหลยส์  จำนวน 1 กรอบ
  เลือกรูปขยาย ขนาด 20x30 นิ้ว พร้อมกรอบหลุยส์ จำนวน 1 กรอบ
  ภาพ Photo Mix ขนาด 20 x 24 นิ้ว จำนวน 1 ภาพ
  อัลบั้ม LCD ขนาด 12 x 15 นิ้ว 1 เล่ม จำนวน 45 ภาพ
  เลือกรูปลงอัลบั้ม ขนาด 4 x 6 นิ้ว( ภาพซ้ำ กับอัลบัมlcd ) จำนวน 22 ภาพ
  ชุดใส่ถ่ายภาพ สำหรับเจ้าสาว จำนวน 3+2 ชุด
  ชุดใส่ถ่ายภาพ สำหรับเจ้าบ่าว จำนวน 3+2 ชุด
  แต่งหน้า ทำผม ในวันถ่ายภาพตามสไตล์ ชุดที่เลือกใส่      
           
  วันงานจริง
  ชุดเจ้าสาว พร้อมเครื่องประดับ  จำนวน 2 ชุด
  ชุดเจ้าบ่าว จำนวน 2 ชุด
  แต่งหน้า ทำผม เจ้าบ่าว-เจ้าสาว นอกสถานที่ จำนวน 2 เวลา
  ถ่ายภาพนิ่งวันงาน ( พร้อมไฟ หน้าซุ้ม) จำนวน 1 เวลา
  Presentation จำนวน 1 เพลง
           
           
 

Powered by MakeWebEasy.com